Close
Alışveriş sepetinizde ürün yok.

KULLANIM KOŞULLARI

SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul
etmiş varsayılmaktadır:
Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi
olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı
olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine
sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve
sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve
taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz,
doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini
beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
1.1. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her
zaman saklı tutar. 
1.2. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
1.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların
kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde
bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu
olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
1.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya
iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını
zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif
haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini,
paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi
sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona
erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden
etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı
tutar.
1.5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi
sorumluluğundadır. 
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve
yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi
firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması
altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması
söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz,
sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet
sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 
3. GİZLİ BİLGİ
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere
açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep
telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi
içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama
faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan
firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da
bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan
eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline
uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak
amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara
açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. GARANTİ VERMEME:
İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli
olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu”
temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme
konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili
olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir
nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 
5. KAYIT VE GÜVENLİK 
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu
Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap
kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi
sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya
donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. MÜCBİR SEBEP
 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar,
altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir
Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa
edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu
Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 
7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse,
sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen
veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli
olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan
hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-
posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla
yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu,
değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde
bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks
kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek
olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü
uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.