Selefi Zihniyet ve Türkiye

“Çağdaş İslâm düşüncesi”, tarihin belirli bir zamanında belirli bir topluma belirli sorunları çözmek için inen ayetleri ve peygamberimiz tarafından bunların hayata uygulanmasını (sünnet) merkeze alarak yaşanılan dönemdeki soru ve sorunlara çözüm üretme çabalarıyla ilgilenir. Bu bağlamda, günümüz Müslümanlarının yaşadıkları siyasî, iktisadi ve içtimai sorunlara çözüm üretmek için Selefî ve Felsefi olmak üzere iki temel üslup ortaya çıkmaktadır.
Bu kitapda cevapları aranan sorular şunlardır: Günümüzde sahih İslâm temsilcisi olarak Selefî olduklarını söyleyenler ile “akaid ve diğer dinî hususlarda Peygamber ve ashabının yolunu büyük bir ihlas ve samimiyet ile takip edenlere denilen Selefîlik arasında nasıl bir irtibat vardır? Hz. Peygamberin sünneti ve O’nun ruhunu benimseyerek O’nun zihniyeti doğrultusunda uygulamalarda (sahabe ve tabiun) bulunanlara denilen Ehl-i Sünnet ile ilgileri ne derecedir? Ürettikleri çözüm önerilerinin İslâm dünyasındaki tekabüliyeti nasıldır? Akıl ve re’ye yani felsefi tutuma karşı oluşlarının tutarlılığı ne derecedir? Modern/Yeni Selefîlik, dinî-siyasî/ideolojik yapılanma olan Vehhabi öğretinin güncel bir izdüşümü müdür?
Bu soruların cevabını aramak için teorik okumaları saha çalışmalarıyla birlikte yapma süreci, 15 Temmuz 2016 sonrası ülkemizde yaşanılanları yeni bir din dili oluşturmanın gerekliliği bağlamında değerlendiren makaleler de yeni baskıya ilave edildi.
Kitap Serisi: 
Yayın Tarihi: 
12 Temmuz 2018 Perşembe
ISBN: 
978-605-2167-06-9
Baskı Sayısı: 
1
Sayfa Sayısı: 
192
Cilt Tipi: 
Karton Kapak
Kağıt Cinsi: 
Kitap Kağıdı
Genişlik: 
13.5
Yükseklik: 
21.5
Resim Galerisi: